News of the 05 December 2017

News of the 23 November 2017

News of the 09 Juni 2017

De vertaling van dit pagina is lopende

Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongerief.

Glossaire


Kristallijn silicium


Silicium is een chemisch element dat behoort tot de koolstofgroep. Na zuurstof is silicium het tweede meest voorkomende element op aarde. Het wordt meestal uit zand gewonnen en is het hoofdbestanddeel van glas. Dankzij zijn halfgeleidende eigenschappen is silicium ook een uitstekend materiaal voor de productie van fotovoltaïsche cellen.


Terug