News of the 05 December 2017

News of the 23 November 2017

News of the 09 Juni 2017

De vertaling van dit pagina is lopende

Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongerief.

Glossaire


Lage druk


Een volume lucht bevindt zich onder lage druk wanneer haar druk lager ligt dan de atmosferische druk. Men kan weten hoe goed een schoorsteen trekt door te meten in welke mate ze de druk in de verbrandingskamer verlaagt.


Terug