News of the 05 December 2017

News of the 23 November 2017

News of the 09 Juni 2017

De vertaling van dit pagina is lopende

Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongerief.

Glossaire


Latente warmte


De latente warmte is de hoeveelheid energie in de vorm van warmte die nodig is om een stof een faseovergang te doen ondergaan bij constante temperatuur en druk. Bv: om water van de vloeibare toestand naar de gastoestand te doen overgaan is er latente verdamingswarmte nodig.


Terug