News of the 05 December 2017

News of the 23 November 2017

News of the 09 Juni 2017

De vertaling van dit pagina is lopende

Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongerief.

Glossaire


Monokristallijn


Zonnecellen die gemaakt worden uit kristallijn silicium bestaan uit verschillende wafers (lagen). Bij monokristallijne panelen worden deze wafers uit één enkel cilindrisch siliciumkristal gesneden. De grootste troef van monokristallijne zonnepanelen is hun hoog rendement (± 200 Wp / m²) waardoor ze een goede oplossing vormen indien het dakoppervlak beperkt is.


Terug