News of the 05 December 2017

News of the 23 November 2017

News of the 09 Juni 2017

De vertaling van dit pagina is lopende

Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongerief.

Glossaire


Niet hernieuwbare energiebronnen


De voorraad voor deze energiebronnen is beperkt en bijgevolg zijn ze uitputbaar. De voornaamste zijn aardgas, steenkool, aardolie en kernenergie.


Terug