News of the 05 December 2017

News of the 23 November 2017

News of the 09 Juni 2017

De vertaling van dit pagina is lopende

Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongerief.

Glossaire


Ondergrondse waterbekkens


Ondergrondse waterbekkens zijn zones in de grond die verzadigd zijn met water. Dankzij deze kan men drinkbaar water terugvinden aan bronnen en in putten. Helaas zijn ze ook sterk blootgesteld aan bodemvervuiling.


Terug