News of the 05 December 2017

News of the 23 November 2017

News of the 09 Juni 2017

De vertaling van dit pagina is lopende

Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongerief.

Glossaire


Overeenkomst van overdracht


Dit contract wordt gesloten tussen de eigenaar van een appartement / huis die uitgerust is met een fotovoltaïsche installatie en zijn huurder. Hiermee wordt overeengekomen dat, hoewel de huurder van de geproduceerde elektriciteit kan genieten, de eigenaar van het gebouw wel de eigenaar blijft van de installatie en dus degene is die de GSC’s zal ontvangen. Deze overeenkomst kan men vergelijken met een “win-win”-formule.


Terug