News of the 05 December 2017

News of the 23 November 2017

News of the 09 Juni 2017

De vertaling van dit pagina is lopende

Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongerief.

Glossaire


Polykristallijn


De zonnecellen in polykristallijne zonnepanelen worden gemaakt uit meerdere siliciumkristallen. Hun productie is goedkoper en omdat deze een rechthoekige vorm hebben kan het paneeloppervlak beter benut worden. Monokristallijne zonnepanelen beschikken over een lager vermogen dan polykristallijne ( ± 150 Wp/m² tegen ± 200 Wp/m² ) maar ze presteren zeer goed en dit tegen een meer toegankelijke prijs.


Terug