News of the 05 December 2017

News of the 23 November 2017

News of the 09 Juni 2017

De vertaling van dit pagina is lopende

Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongerief.

Glossaire


Productie


De productie en de productiviteit van een fotovoltaïsche installatie zijn twee aparte begrippen. De productie is reëel, het geeft de werkelijke opbrengst van de installatie weer en u kan deze aflezen op uw groene teller. De productiviteit is een potentiële energie, dit is te zeggen, wat de installatie zou opbrengen in geval de lichtinval, temperatuur enz.…optimaal zijn.


Terug