News of the 05 December 2017

News of the 23 November 2017

News of the 09 Juni 2017

De vertaling van dit pagina is lopende

Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongerief.

Glossaire


Quest en Construction Quality


QUEST en CONSTRUCTION QUALITY zijn twee onafhankelijke organismen met elk hun eigen opdracht. QUEST staat in voor de kwaliteit van bedrijven die actief zijn in de sector van de hernieuwbare energiebronnen en CONSTRUCTION QUALITY garandeert het vakmanschap van bedrijven in de bouwsector. Deze twee labels vormen samen het SOLAR PV – label die bijgevolg veel verder gaat dan andere labels van de fotovoltaïsche sector.


Terug