News of the 05 December 2017

News of the 23 November 2017

News of the 09 Juni 2017

De vertaling van dit pagina is lopende

Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongerief.

Glossaire


RBF


Renewable Business Facilitator. RBF behartigt de belangen van ongeveer 200 bedrijven en onderzoekscentra uit de sector van de hernieuwbare energiebronnen (productie, distributie, installatie van goederen, dienstverlening…).

(Bron : Energyplatform.eu)


Terug