News of the 05 December 2017

News of the 23 November 2017

News of the 09 Juni 2017

De vertaling van dit pagina is lopende

Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongerief.

Glossaire


Regionale verplichting tot aankoop


Elia is de voornaamste beheerder van het hoogspanningsnet in België. Omdat het bedrijf een openbare dienst aanbiedt is het verplicht om de groenestroomcertificaten minimum aan 65€ aan te kopen.


Terug