News of the 05 December 2017

News of the 23 November 2017

News of the 09 Juni 2017

De vertaling van dit pagina is lopende

Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongerief.

Glossaire


Rendement


Het rendement van een zonnepaneel is de hoeveelheid zonlicht dat deze werkelijk omzet in elektrische energie. Het rendement wordt uitgedrukt het geproduceerde Watt-percentage voor een zoninstraling van 1000 W/m².


Terug