News of the 05 December 2017

News of the 23 November 2017

News of the 09 Juni 2017

De vertaling van dit pagina is lopende

Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongerief.

Glossaire


Rendementspercentage


Het rendementspercentage van fotovoltaïsche zonnepanelen is de reële elektrische productie ten opzichte van een gegeven lichtinval. De instraling zal de productie van uw installatie steeds beïnvloeden, ook al beschikken uw panelen over een goed theoretisch vermogen.


Terug