News of the 05 December 2017

News of the 23 November 2017

News of the 09 Juni 2017

De vertaling van dit pagina is lopende

Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongerief.

Glossaire


Schoorsteenpijp


Een schoorsteenpijp is een buis dat in uw bestaande schoorsteen wordt gemonteerd. Een dergelijke pijp beschermt uw schoorsteen en vermijd condensatie op de wanden.


Terug