News of the 05 December 2017

News of the 23 November 2017

News of the 09 Juni 2017

De vertaling van dit pagina is lopende

Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongerief.

Glossaire


Soortelijke massa


De soortelijke massa is specifiek aan elk materiaal en drukt uit hoeveel massa materiaal aanwezig is in een bepaald volume. In het SI-stelsel wordt ze uitgedrukt in kg/m³.


Terug