News of the 05 December 2017

News of the 23 November 2017

News of the 09 Juni 2017

De vertaling van dit pagina is lopende

Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongerief.

Glossaire


Soortelijke warmte


De soortelijke warmte (of specifieke warmtecapaciteit) stelt de energie voor die nodig is om de temperatuur van 1kg materie met 1°C te verhogen. 


Terug