News of the 05 December 2017

News of the 23 November 2017

News of the 09 Juni 2017

De vertaling van dit pagina is lopende

Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongerief.

Glossaire


STC


Standard Test Conditions. Om het vermogen van zonnepanelen te kunnen vergelijken worden deze getest onder standaard omstandigheden; dit is te zeggen, een instraling van 1000W/m², een temperatuur van 25°C en AM = 1,5 (AM = AirMass, de luchtmassa, of een maat voor de lengte van de lichtweg door de atmosfeer).


Terug