News of the 05 December 2017

News of the 23 November 2017

News of the 09 Juni 2017

De vertaling van dit pagina is lopende

Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongerief.

Glossaire


String


Zonnepanelen worden in strings (reeksen) gemonteerd om productieverliezen zoveel mogelijk te vermijden. De zonnepanelen kunnen niet in hun geheel aan de omvormer aangesloten worden omwille van de spanningsproblemen die dit zou veroorzaken.


Terug