News of the 05 December 2017

News of the 23 November 2017

News of the 09 Juni 2017

De vertaling van dit pagina is lopende

Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongerief.

Glossaire


SYNERGRID voorschriften


SYNERGRID is de federatie van de netbeheerders elektriciteit en aardgas in België. Synergrid heeft als taak de gemeenschappelijke belangen van de beheerders van netten in België, van transmissie van elektriciteit (Elia), van vervoer van aardgas (Fluxys) en van de distributie van elektriciteit en aardgas (Distributienetbeheerders - DNB's) te behartigen.

(Bron : SYNERGRID website)


Terug