News of the 05 December 2017

News of the 23 November 2017

News of the 09 Juni 2017

De vertaling van dit pagina is lopende

Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongerief.

Glossaire


Terugdraaiende elektrische teller


In de fotovoltaïsche sector worden vooral elektromagnetische tellers gebruikt. Hoewel deze oorspronkelijk ontworpen werden om in één enkele richting te draaien kunnen deze ook terugdraaien indien de elektrische stroom in tegengestelde richting loopt. Dit is namelijk wat er gebeurt wanneer uw fotovoltaïsche installatie elektriciteit produceert.


Terug