News of the 05 December 2017

News of the 23 November 2017

News of the 09 Juni 2017

De vertaling van dit pagina is lopende

Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongerief.

Glossaire


Thermische zonnepanelen


Thermische zonnepanelen hebben niet dezelfde functie als fotovoltaïsche zonnepanelen en werken niet op dezelfde wijze. Bij de eerste wordt de zonnewarmte opgevangen en bij de tweede wordt zonlicht gebruikt om elektriciteit op te wekken. De warmte die door thermische zonnepanelen wordt opgevangen wordt meestal gebruikt voor sanitaire warmtepompen.


Terug