News of the 05 December 2017

News of the 23 November 2017

News of the 09 Juni 2017

De vertaling van dit pagina is lopende

Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongerief.

Glossaire


Thermodynamisch


Thermodynamica is dat deel van de wetenschap die zich bezighoudt met warmte en thermische machines zoals warmtepompen.


Terug