News of the 05 December 2017

News of the 23 November 2017

News of the 09 Juni 2017

De vertaling van dit pagina is lopende

Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongerief.

Glossaire


Thermosifon


De oudere verwarmingssystemen werkten met een thermosifon. Vandaag wordt dit toestel niet meer gebruikt, met uitzondering van sommige thermische fotovoltaïsche installaties. In dit systeem berust de waterstroom op het verschil in soortelijke massa van koud en warm water.


Terug