News of the 05 December 2017

News of the 23 November 2017

News of the 09 Juni 2017

De vertaling van dit pagina is lopende

Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongerief.

Glossaire


Toegang tot het beroep


Aangezien sommige beroepen een specifieke knowhow vereisen is een “toegang tot het beroep” nodig om ze te kunnen uitoefenen. Bedrijven in de fotovoltaïsche sector moeten over de toegang tot de beroepen van dakwerker en elektricien beschikken. Dit is noodzakelijk om de waterdichtheid van uw dak te garanderen en om het risico op elektrocutie te vermijden. Energreen beschikt over de toegang tot deze beroepen.


Terug