News of the 05 December 2017

News of the 23 November 2017

News of the 09 Juni 2017

De vertaling van dit pagina is lopende

Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongerief.

Glossaire


Tolerantie


Uw zonnepanelen beschikken over een theoretisch vermogen dat ook tolerantie genoemd wordt. Deze waarde gebruikt men om te benaderen hoeveel zonnepanelen nodig zullen zijn om uw verbruik te dekken. Deze waarde komt echter niet overeen met de werkelijke  productie van uw panelen aangezien deze zal schommelen in functie van de weersomstandigheden, de oriëntatie, de mogelijke schaduwen…


Terug