News of the 05 December 2017

News of the 23 November 2017

News of the 09 Juni 2017

De vertaling van dit pagina is lopende

Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongerief.

Glossaire


Trek


De trek van een schoorsteen komt overeen met de drukverlaging die ze kan produceren. Een goede trek kan de rookgassen efficiënter afvoeren.


Terug