News of the 05 December 2017

News of the 23 November 2017

News of the 09 Juni 2017

De vertaling van dit pagina is lopende

Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongerief.

Glossaire


Uitzetting


Wanneer de temperatuur van een lichaam verhoogt neemt zijn volume toe. Dit fenomeen heet de thermische uitzetting.


Terug