News of the 05 December 2017

News of the 23 November 2017

News of the 09 Juni 2017

De vertaling van dit pagina is lopende

Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongerief.

Glossaire


Veiligheidsgroep


Verplicht onderdeel van elke verwarmingsinstallatie. Bestaat uit 3 onderdelen: een afsluitkraan, een veiligheidsventiel en een terugslagklep, en vermijd risico's verbonden aan een installatie onder druk.


Terug