News of the 05 December 2017

News of the 23 November 2017

News of the 09 Juni 2017

De vertaling van dit pagina is lopende

Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongerief.

Glossaire


Veiligheidsschakelaars


Een veiligheidsschakelaar is een elektromagnetisch toestel dat de stroomtoevoer van een elektrisch circuit kan afsnijden. Hierbij wordt steeds een veiligheidsafstand voorzien. De bedoeling is namelijk om de veiligheid van de personen die werken op het geïsoleerde deel van het net te verzekeren of om dat deel van het net dat niet correct werkt te verwijderen.


Terug