News of the 05 December 2017

News of the 23 November 2017

News of the 09 Juni 2017

De vertaling van dit pagina is lopende

Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongerief.

Glossaire


Veiligheidsklep


Een veiligheidsventiel of veiligheidsklep is een ventiel in de toevoerleiding van een verwarmingssysteem dat automatisch opent zodra de maximumwaarde van druk of temperatuur dreigt te worden overschreden.


Terug