News of the 05 December 2017

News of the 23 November 2017

News of the 09 Juni 2017

De vertaling van dit pagina is lopende

Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongerief.

Glossaire


Warmte


Warmte is een fysisch verschijnsel (energie) die als resultaat de temperatuurverhoging van een lichaam geeft. De SI-eenheid van warmte is de joule (J).


Terug