News of the 05 December 2017

News of the 23 November 2017

News of the 09 Juni 2017

De vertaling van dit pagina is lopende

Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongerief.

Glossaire


Warmtepomp


Een warmtepomp is een systeem die warmte kan transporteren van een kou naar een warmer milieu. De werking van een warmtepomp is gebaseerd op de opname van de energie die vrijkomt bij de verdamping van een vloeistof en het vrijkomen van energie bij de condensatie van een gas.


Terug