News of the 05 December 2017

News of the 23 November 2017

News of the 09 Juni 2017

De vertaling van dit pagina is lopende

Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongerief.

Glossaire


Win-win


Sommige installateurs (derde investeerders) bieden u deze “oplossing” aan om u in staat te stellen eigenaar te worden van een fotovoltaïsche installatie zonder lening aan te gaan. In geval er zich een probleem voordoet zal u echter de installatie zelf moeten afbetalen terwijl de investeerder het geld van uw GSC’s zal ontvangen. Wanneer uw installatie volledig terugbetaald is zal deze u 20% meer gekost hebben dan in het geval u voor alles zelf zou betaald hebben.


Terug